Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự KiệnTHỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Thác Bạt Vân

THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Thác Bạt Vân

21/07

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Thác Bạt Vân 🔥

 

【Thời gian SK】: 00:00 22/07 - 4:59 01/08

 

【Phạm vi sự kiện】: Toàn server

(Server mới 00:00 22/7-4:59:59 31/7 sẽ mở HĐ Hồ Thẻ Bạch Long Tuyệt Thế)

 

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6 và nhân vật trên level 25

 

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Thác Bạt Vân

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Thác Bạt Vân

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Thác Bạt Vân, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

Sau khi nhận Thác Bạt Vân, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Thác Bạt Vân.

- 30 ngày sau khi banner Thác Bạt Vân kết thúc, SSR Thác Bạt Vân sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

 

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Thác Bạt Vân
  • Khi quay đạt 46 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thác Bạt Vân
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thác Bạt Vân
  • Khi quay đạt 120 lần: Quà Nguyên Hồn Định Hướng tự chọn
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Hồn Cốt Độc Quyền Tự Chọn I
  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Hồn Cốt Độc Quyền Tự Chọn II

Trong hoạt động sau khi nhận được Thác Bạt Vân, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện ra các đạo cụ thần ban như: hồn cốt SP tự chọn, hồn hoàn thần ban 10 vạn năm,...(tuy nhiên mỗi mốc sever sẽ khác nhau về phần quà, dựa theo thực tế trong game làm mốc) trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1  lần được nguyện vọng cầu nguyện.


 


 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ