Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] VÒNG QUAY RỰC RỠ 20/10

[SỰ KIỆN INGAME] VÒNG QUAY RỰC RỠ 20/10

20/10

[SỰ KIỆN INGAME] VÒNG QUAY RỰC RỠ 20/10

〓Giới thiệu Vòng Quay Rực Rỡ〓

1、Thời gian sự kiện:

5h 20/10/2023 - 4h59 25/10/2023 (áp dụng với các server mở trước 5h 20/10/2023)

2、Điều kiện mở:Trên lv 35

 

3Cần tiêu số lượng Xu Tinh Nguyện nhất định để tiến hành quay thưởng. Xu Tinh Nguyện có thể nhận qua nhiệm vụ hàng ngày hoặc mua gói. Có 2 lượt quay thưởng, sau khi nhận toàn bộ thưởng của 1 vòng quay, sẽ mở lượt vòng quay tiếp theo:

 

Giải 1: Thú 1 Sừng Thánh Linh có tỷ lệ quay trúng là 1.8%, tỷ lệ tổng hợp đã gồm bảo hiểm là 2.5%

(Thưởng Giải 1 của từng server, từng lượt vòng quay sẽ khác nhau, tỷ lệ và lượt bảo hiểm cũng sẽ khác nhau)

Giải 2: Đầu Thần Trang 6 Sao tự chọn, tỷ lệ trúng thưởng là 2%

Giải 3: Tinh Thần Thủ Hộ tự chọn/Thần Niệm Tinh Thần tỷ lệ quay trúng cơ bản là 5%

Giải 4: Nhân Hồn Tủy SP tự chọn tỷ lệ trúng cơ bản là 20%

Quỹ thưởng sẽ thay đổi theo thời gian mở server, 1 số thưởng, lượt đảm bảo sẽ có khác biệt. Thông tin trên chỉ để tham khảo, cần lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn

 

4、Trong SK Vòng Quay, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi người chơi quay đủ số lượt nhất định, sẽ có thể nhận Vé Thức Tỉnh, Thú 1 Sừng Thánh Linh, Thanh Vũ Hạc, Hồn Cốt quý hiếm. Thông tin trên chỉ để tham khảo, cần lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn 

5、Giới thiệu Hung Thú Hồn Hoàn mới:

Hiệu ứng Hồn Hoàn Hung Thú Thú 1 Sừng Thánh Linh:

Sau khi tích lũy giúp đồng đội tăng 10 điểm Hồn Lực, ngẫu nhiên giúp 1 đồng đội Cường Công hoặc Mẫn Công thêm Cầu Linh Thánh Quang (giúp người sở hữu tăng 20% ST sau cùng, nếu hồn kỹ sử dụng trong 2 lượt khác nhau, ST sau cùng tăng 60%), duy trì 2 lượt

10 vạn nam:ngẫu nhiên giúp 1 đồng đội Cường Công hoặc Mẫn Công thêm Cầu Linh Thánh Quang (giúp người sở hữu tăng 40% ST sau cùng, nếu hồn kỹ sử dụng trong 2 lượt khác nhau, ST sau cùng tăng 100%)

15 vạn năm:Người sở hữu Cầu Linh Thánh Quang có tỷ lệ 20% Né ST

20 vạn năm:Người sở hữu Cầu Linh Thánh Quang tăng 80% ST sau cùng,nếu hồn kỹ sử dụng trong 2 lượt khác nhau, ST sau cùng tăng 160%

40 vạn năm:Người đeo Hồn Hoàn nay mỗi khi Lực Tinh Thần cao hơn người tấn công 1%, người có Cầu Linh Thánh Quang tăng 0.1% Né, cao nhất có thẻ tăng 20%;khi đồng đội có Cầu Linh Thánh Quang, đối phương sẽ không thể chọn người đeo Hồn Hoàn này làm mục tiêu tấn công kỹ năng chính


 

Hiệu Ứng Hồn Hoàn Hung Thú Thanh Vũ Hạc”

Trong lượt đánh sẽ đẩy thanh hành động phe ta hoặc khi chữa trị sẽ nhận Thanh Vũ Hạc, 1 lượt nhận tối đa 1 tầng, có thể cộng dồn nhiều nhất 6 tầng. Mỗi tầng sẽ giúp hồn sư Mẫn/Cường Công phe ta tăng 3% ST sau cùng

10 Vạn Năm:Khi có 6 tầng Thanh Vũ Hạc,ST sau cùng hồn sư Mẫn Cường Công gây ra tăng thêm 17%

*Chú ý: Nhiều hồn sư Phòng Ngự, Hỗ Trợ mang hồn hoàn Thú 1 Sừng Thánh Linh sẽ không thể cộng dồn hiệu ứng tăng ST sau cùng cho hồn sư Mẫn/ Cường Công và hồn sư Ám Khí


 

6、Phúc lợi hạn giờ:trong SK hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sẽ nhận số lượng Xu Tinh Nguyện nhất định, chi tiết xem trong ingame

7、Ngày SK thứ 3, Xu Tinh Nguyện có thể đổi thành Vé Thức Tỉnh, Xu Hồn Vàng theo tỉ lệ nhất định活

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ