Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] HÔ MƯA GỌI GIÓ

[SỰ KIỆN INGAME] HÔ MƯA GỌI GIÓ

26/10

 

Hô Mưa Gọi Gió

·Thời gian SK:0h 27/10/2023 -4h59 31/10/2023

*Hình thức sự kiện: Trong sự kiện, người chơi có thể mua Gói Sự Kiện nhận Lôi Đình Ưng Vũ và Hoán Lôi Mật Tàng. Lôi Đình Ưng Vũ có thể dùng để đổi vật phẩm thưởng, mở Hoán Lôi Mật Tàng xong có cơ hội nhận thưởng vật phẩm quý hiếm.

 

· Vật phẩm xuất hiện sẽ thay đổi theo số ngày mở của từng server:

-Server mở <68 ngày có: Xúc Xích Xanh Cực Hạn, mở 120 lần chắc chắn nhận thưởng lớn, nhận thưởng lớn xong sẽ làm mới lượt mở

-Server mở >= 68 ngày có: Hồn cốt ngoại phụ giáp vị phụ trợ 4 sao 10 vạn năm, Trân-Giáp Lam Ngâm, mở 70 lần chắc chắn nhận thưởng lớn, sau khi nhận thưởng lớn sẽ làm mới lượt mở. Thưởng lớn nhận tối đa 12 lần.

-Server mở >= 29 ngày có Linh Ấn Tinh Thần

-Server mở >= 109 ngày có: Hồn Túy Hoang Không

-Server mở > 130 ngày có : Thiên Sứ-Thiên Nhậm Tuyết Hồn Nguyên

-Serrver mowr >= 269 ngày có Tổn Tinh Hồn Túy;

-Server mở < 109 ngày có SSR ngẫu nhiên, mở > 29 ngày có Bách Luyện Cang;

-Server mở trên 299 ngày, chưa đủ 359 ngày có Khu Can Cốt 3 Sao tự chọn, Thần Niệm Tinh Thần, Tứ Chi Cốt SP 1 sao tự chọn, Đầu Cốt SP 1 Sao tự chọn;
Server mở > = 360 ngày có: Thân Cốt SP 4 Sao tự chọn, Thủ Hộ Tinh Thần, Thần Niệm Tinh Thần, Tứ Chi Cốt SP 1 sao tự chọn, Đầu Cốt SP 1 Sao tự chọn;

Thưởng sẽ thay đổi theo số ngày mở server, lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn

 

Chú ý:

· Shop Đổi sẽ đóng khi SK kết thúc, hãy đôi thưởng thật sớm nhé!
 

=Tỷ lệ sự kiện Hô Mưa Gọi Gió=

Tỷ lệ của Hồn cốt ngoại phụ giáp vị phụ trợ 4 sao 10 vạn năm là 0.3%,tỉ lệ gồm bảo hiểm là 1.5%。

 

Giải 1(Hồn Cốt Thân 4 Sao, Xúc Xích)có tỷ lệ trúng thưởng là 0.6%,tỷ lệ gồm bảo hiểm là 1%

Giải 2 (SSR ngẫu nhiên, Đầu Cốt tự chọn, vật phẩm Tinh Thần) có tỷ lệ trúng thưởng cơ bản là 2%

Giải 3 (Tiên Thảo 5 Vạn Năm, Tứ Chi ngẫu nhiên) có tỷ lệ trúng thưởng cơ bản là 3%

Giải 4 (Đá Cường Hóa Hồn Hoàn, Nguyên Liệu Hảo Cảm) có tỷ lệ trúng thưởng cơ bản là 20%

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ