Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] QUANG LINH ĐẤU LA

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] QUANG LINH ĐẤU LA

01/11

Thần Vũ Hàn Tiêu

〓Thời gian mở Hồ Thẻ〓

1, Thời gian: 0h 2/11/2023 - 5h 12/11/2023

(Các server mới mở trong khoảng 0h 2/11 đến 5h 12/11 sẽ mở hồ thẻ vào ngày thứ 8 sau khi mở server)

 

2, Điều kiện mở: Cấp nhân vật đạt ≥ Lv23

 

〓Chi tiết sự kiện〓

3, Hồ thẻ Thần Vũ Hàn Tiêu: Hồn Sư SSR có tỷ lệ thức tỉnh là 3%, khi nhận Hồn Sư SSR, có 12,5% nhận Hồn Sư SSR Quang Linh Đấu La. Hồ thẻ có cơ chế điểm May Mắn, khi đủ 60 điểm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận Hồn Sư SSR. Người chơi quay đủ 300 lần trong hồ thẻ Thần Vũ Hàn Tiêu chắc chắn nhận SSR Quang Linh Đấu La.

 

4, Trong thời gian thức tỉnh, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi đạt đủ số lượt quay trong Hồ Thẻ Thức Tỉnh hoặc Hồ Thẻ Hải Thần Cầu Nguyện, sẽ nhận ngay hồn sư SSR ngẫu nhiên, Hồn Cốt SSR nhiều sao, Hồn Cốt Quang Linh Đấu La chuyên dụng, Đá Thanh Lan, Khóa Diệu Mang,... Server mở trên 300 ngay, có thể mua trong shop Hộp Lan Hà Đồng. Tiêu hao Đá Thanh Lan, Khóa Diệu Mang có thể lần lượt tiến hóa Hộp Nguyệt Ngân, Hộp Lưu Huy Kim

 

5, Sau khi nhận SSR Quang Linh Đấu La, có thể chọn SSR Quang Linh Đấu La trong Thức Tỉnh Tâm Nguyện hoặc Gói Mỗi Ngày. 

6, Trong thời gian mở hồ thẻ, tăng sao cho Quang Linh Đấu La, có thể mở khóa Quà Tăng Sao tương ứng, nhận ngay Skin Quang Linh Đấu La-Thánh Quang Quyến Chúc

 

 

〓Hải Thần Cầu Nguyện〓

Khi người chơi sở hữu SSR Quang Linh Đấu La sẽ mở hồ thẻ Hải Thần cầu nguyện để tiến hành cầu nguyện vật phẩm Thần Tứ. Tỷ lệ thức tỉnh tổng hợp của Hải Thần Cầu Nguyện (đã bao gồm bảo hiểm) là 0.56%. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 60 điểm, trong lần quay tiếp theo chắc chắn nhận hồn sư SSR hoặc vật phẩm Thần Tứ. Hồ thẻ Hải Thần Cầu Nguyện quay đủ 300 lần chắc chắn nhận 1 vật phẩm Thần Tứ.

 

Trong sự kiện mỗi người chơi chỉ nhận tối đa 1 vật phẩm Thần Tứ. Nếu người chơi quay đủ 300 lần hồ thẻ Hải Thần Cầu Nguyện trong sự kiện lần này tức là đã nhận vật phẩm Thần Tứ, trong các lượt quay sau sẽ không nhận thêm vật phẩm Thần Tứ (Vật phẩm Thần Tứ sẽ thay đổi tùy theo số ngày mở server, cụ thể lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn)

 

 〓Giới thiệu Hồ Thẻ Túc Hàn Linh Hồn〓

【Thời gian mở】

1, Thời gian mở: 5h 8/11/2023 - 4h59 12/11/2023

2, Điều kiện mở hồ thẻ: Server mở >=130 ngày,đạt >= Lv45

 

 

3, Hồ thẻ Túc Hàn Linh Hồn tiêu hao Triêu Dụ Nguyên Hồn toàn hệ để tiến hành quay. Tỷ lệ nhận nguyên hồn cấp SSR trở lên là 3.67%, khi nhận nguyên hồn SSR trở lên có 13% tỷ lệ nhận SSR Nguyên Hồn. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 60 điểm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SSR. Khi người chơi quay 200/200 lượt bảo đảm trong hồ thẻ Túc Hàn Linh Hồn mà chưa nhận được nguyên hồn SSR Quang Linh Đấu La thì trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SSR Quang Linh Đấu La. Khi đủ 300 lượt mà chưa nhận nguyên hồn SSR Quang Linh Đấu La, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SSR Quang Linh Đấu La. Trong lần sự kiện này, khi chưa nhận được hồn sư SSR Quang Linh Đấu La thì vẫn có thể nhận nguyên hồn SSR Quang Linh Đấu La trong hồ thẻ Túc Hàn Linh Hồn

4, Trong sự kiện triệu hồi giới hạn, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi người chơi quay đủ số lần chỉ định sẽ có thể nhận thưởng hồn nguyên SSR Quang Linh Đấu La

5, Túc Hàn Linh Hồn: Trong sự kiện này sẽ giảm điều kiện mở khóa nguyên hồn lực SSR Quang Linh Đấu La, Quang Linh Đấu La đạt 3 Sao đã có thể mở khóa. Sau khi sự kiện kết thúc, điều kiện mở khóa sẽ quay trở lại điều kiện thông thường, các thuộc tính và kỹ năng nguyên hồn lực đã mở khóa sẽ không chịu ảnh hưởng. 


 

 〓Giới thiệu Hồ Thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn〓

 

1, Thời gian: 5h 8/11/2023 - 4h59 12/11/2023 

2, Điều kiện mở:Server mở >=185 ngày,cấp đạt >= Lv45

 

【Thông tin chi tiết】

 

3, Hồ thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn là hồ thẻ tiêu hao Triêu Dụ Nguyên Hồn toàn hệ để tiến hành quay. Tỷ lệ nhận nguyên hồn cấp SSR trở lên là 6.66%, khi nhận hồn nguyên SP có 15% tỷ lệ nhận Nguyên Hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 35 điểm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SP. Khi người chơi quay 80/120 lượt bảo đảm trong hồ thẻ mà chưa nhận được nguyên hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm thì trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm. Khi đủ 150 lượt mà chưa nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm. Trong lần sự kiện này, khi chưa nhận được SP Kiếm Tiên Trần Tâm thì vẫn có thể nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên Trần Tâm trong hồ thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn

 

4, Trong sự kiện triệu hồi giới hạn, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi người chơi quay đủ số lần chỉ định sẽ có thể nhận thưởng hồn nguyên SP Kiếm Tiên Trần Tâm

5, Lẫm Lăng Kiếm Hồn: Trong sự kiện này sẽ giảm điều kiện mở khóa nguyên hồn lực SP Kiếm Tiên Trần Tâm, Kiếm Tiên-Trần Tâm đạt 3 Sao đã có thể mở khóa. Sau khi sự kiện kết thúc, điều kiện mở khóa sẽ quay trở lại điều kiện thông thường, các thuộc tính và kỹ năng nguyên hồn lực đã mở khóa sẽ không chịu ảnh hưởng.

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ