Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] SP Kiếm Tiên

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] SP Kiếm Tiên

30/09

SP Kiếm Tiên

【Thời gian mở】

0h 1/10 - 5h 11/10/2023 (Các server mới mở trong thời gian sự kiện sẽ mở hồ thẻ sự kiện Hàn Phong Kiếm Ý sau 8 ngày mở server)

 

【Điều kiện mở Hồ Thẻ】

User đạt cấp 23 trở lên

【Chi tiết】

Tỉ lệ thức tỉnh Hồn Sư cấp SSR trở lên của trong hồ thẻ Hàn Phong Kiếm Ý là 3%, sau khi nhận hồn sư SSR trở lên sẽ có 12.5% nhận SP Kiếm Tiên-Trần Tâm mới. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 60 Điểm, trong lần quay tiếp theo chắc chắn nhận SSR hoặc SP. Người chơi quay đủ 400 lần chắc chắn nhận SP Kiếm Tiên-Trần Tâm

【Cầu Nguyện Hải Thân】

Khi người chơi sở hữu Kiếm Tiên-Trần Tâm sẽ mở hồ thẻ Hải Thần cầu nguyện để tiến hành cầu nguyện vật phẩm Thần Tứ. Tỷ lệ thức tỉnh tổng hợp của Hải Thần Cầu Nguyện (đã bao gồm bảo hiểm) là 0.56%. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 60 điểm, trong lần quay tiếp theo chắc chắn nhận hồn sư SSR hoặc vật phẩm Thần Tứ. Hồ thẻ Hải Thần Cầu Nguyện quay đủ 300 lần chắc chắn nhận 1 vật phẩm Thần Tứ.

 

Trong sự kiện mỗi người chơi chỉ nhận tối đa 1 vật phẩm Thần Tứ. Nếu người chơi quay đủ 300 lần hồ thẻ Hải Thần Cầu Nguyện trong sự kiện lần này tức là đã nhận vật phẩm Thần Tứ, trong các lượt quay sau sẽ không nhận thêm vật phẩm Thần Tứ (Vật phẩm Thần Tứ sẽ thay đổi tùy theo số ngày mở server, cụ thể lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn)

 

Trong thời gian mở thức tỉnh giới hạn, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, khi người chơi quay hồ thẻ thức tỉnh hoặc hồ thẻ Cầu Nguyện Hải Thần đạt số lượt nhất định, có thể nhận hồn sư SSR ngẫu nhiên, Hồn Cốt SSR nhiều sao, hồn cốt chuyên dụng Kiếm Tiên-Trần Tâm. Đồng thời, khi Kiếm Tiên-Trần Tâm nâng lên cấp sao chỉ định còn có thể nhận thưởng đạt cấp sao hồn sư SP tương ứng, vé thức tỉnh giới hạn, vật phẩm Hảo Cảm chuyên dụng Kiếm Tiên-Trần Tâm, skin Kiếm Tiên-Trần Tâm….

Sau khi nhận Kiếm Tiên-Trần Tâm có thể chọn Kiếm Tiên-Trần Tâm trong Thức Tỉnh Tâm Nguyện, Gói Mỗi Ngày

*SSR Thác Bạc Vân sẽ được thêm vào Hồ Thẻ Thức Tỉnh Mỗi Ngày

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ