Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] SP Kiếm Tiên Hồn Nguyên

[SỰ KIỆN INGAME] SP Kiếm Tiên Hồn Nguyên

06/10

SP Kiếm Tiên Hồn Nguyên

 〓Giới thiệu Hồ Thẻ Hồn Nguyên〓

1、Thời gian:0h 7/10 - 4h59 11/10/2023

2、Điều kiện mở:Server mở >= 130 ngày, cấp >= cấp 45

3、Hồ thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn tiêu hao Triêu Dụ Nguyên Hồn toàn hệ để tiến hành quay. Tỷ lệ nhận nguyên hồn cấp SSR trở lên là 3.67%, khi nhận hồn nguyên SSR trở lên có 10.5% tỷ lệ nhận SP Nguyên Hồn. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 60 điểm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SSR/SP. Khi người chơi quay 200/300 lượt bảo đảm trong hồ thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn mà chưa nhận được nguyên hồn SP Kiếm Tiên-Trần Tâm thì trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên. Khi đủ 400 lượt mà chưa nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiền, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SP Kiếm Tiên. Trong lần sự kiện này, khi chưa nhận được hồn sư SP Kiếm Tiên thì vẫn có thể nhận nguyên hồn SP KIếm Tiên trong hồ thẻ Lẫm Lăng Kiếm Hồn

4、Trong sự kiện triệu hồi giới hạn, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi người chơi quay đủ số lần chỉ định sẽ có thể nhận thưởng hồn nguyên SP Kiếm Tiên-Trần Tâm

5、Lẫm Lăng Kiếm Hồn: Trong sự kiện này sẽ giảm điều kiện mở khóa nguyên hồn lực SP Kiếm Tiên, Kiếm Tiên-Trần Tâm đạt 3 Sao đã có thể mở khóa. Sau khi sự kiện kết thúc, điều kiện mở khóa sẽ quay trở lại điều kiện thông thường, các thuộc tính và kỹ năng nguyên hồn lực đã mở khóa sẽ không chịu ảnh hưởng. 

 〓Hồ Thẻ Định Hướng Hồn Nguyên〓

1、Thời gian mở: 0h 7/10 - 4h59 11/10/2023

2、Hồ thẻ nguyên hồn Thác Bạc Vân là hồ thẻ định hướng hệ khống chế, tiêu hao Triêu Dụ Nguyên Hồn toàn hệ để tiến hành quay. Tỷ lệ nhận nguyên hồn cấp SSR trở lên là 6.66%, khi nhận hồn nguyên SSR trở lên có 15% tỷ lệ nhận Nguyên Hồn Thác Bạc Vân. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đủ 35 điểm, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn SSR/SP. Khi người chơi quay 80/120 lượt bảo đảm trong hồ thẻ Nguyên Hồn Thác Bạc Vân mà chưa nhận được nguyên hồn Nguyên Hồn Thác Bạc Vân thì trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn Nguyên Hồn Thác Bạc Vân. Khi đủ 150 lượt mà chưa nhận nguyên hồn Nguyên Hồn Thác Bạc Vân, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận nguyên hồn Nguyên Hồn Thác Bạc Vân. Trong lần sự kiện này, khi chưa nhận được nguyên hồn Thác Bạc Vân thì vẫn có thể nhận nguyên hồn Bỉ Bỉ Đông-Phệ Hồn trong hồ thẻ Ám Hoàng Chu Hồn

Trong sự kiện triệu hồi giới hạn, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi khi người chơi đạt số lượt quay chỉ định sẽ nhận được thưởng nguyên hồn Nguyên Hồn Thác Bạc Vân.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ