Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN TÍCH NẠP] TRÂN LUNG CÁC

[SỰ KIỆN TÍCH NẠP] TRÂN LUNG CÁC

14/07

SK Trân Lung Các

Thời gian SK: 00:00 ngày 15/07- 23:59 ngày 12/08

【Phạm vi SK】Dành cho toàn sever (đã mở 30 ngày)

 [Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 25

[Giao diện sự kiện]

Giao diện Linh Lung Các nằm trong giao diện Phúc Lợi

[Nội dung sự kiện]

Sự kiện tích nạp, user nạp đạt đủ các mốc yêu cầu sẽ nhận được các vật phẩm tương ứng. Sự kiện có thể sở hữu một số vật phẩm hiếm như:

Trang phục Chu Trúc Thanh Cà Phê Sữa Dừa

Trang phục Hồ Liệt Na 

Pet Ngưu Tiểu Thanh

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ