Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN] THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR TIỂU BẠCH

[SỰ KIỆN] THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR TIỂU BẠCH

26/10

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Tiểu Bạch 🔥

 

【Thời gian SK】: 5:00 27/10 - 4:59 06/11

 

【Phạm vi sự kiện】: Toàn sever

 

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

 

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Tiểu Bạch

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Tiểu Bạch

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Tiểu Bạch, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Sau khi banner Tiểu Bạch kết thúc, SSR Tiểu Bạch sẽ không được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Tiểu Bạch, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Tiểu Bạch.

- 30 ngày sau khi banner Tiểu Bạch kết thúc, SSR Tiểu Bạch sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

 

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Tiểu Bạch)
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Tiểu Bạch)
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Tiểu Bạch)
  • Khi quay đạt 120 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn hoặc Lưu Vân Văn (dùng để tiến hóa Lò Tố Phong trong Đồ giám Hồn Đạo Khí)
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Tiểu Bạch Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 300 lần: Nhân Câu Nhĩ (dùng để tiến hóa Lò Thái Vân trong Đồ giám Hồn Đạo Khí)

 

(Quỹ thẻ Tiểu Bạch có nguyên liệu tăng cấp hồn đạo khí, trong shop có bán hồn đạo khí. Hồn đạo khí mua xong ở trong túi đồ, có thể đi vào giao diện bồi dưỡng hồn đạo khí từ túi đồ, trong quỹ thưởng có hai vật phẩm tiến hoá, mình có thể dùng để nâng phẩm hồn đạo khí nhé hồn sư) 

Trong hoạt động sau khi nhận được Tiểu Bạch, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1 lần được nguyện vọng cầu nguyện.

  

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ