Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] - SSR Thích Huyết

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] - SSR Thích Huyết

26/12

 

【Thời gian SK】: 5:00 27/12 - 4:59 02/01

【Phạm vi sự kiện】: Toàn sever

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Thích Huyết

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Thích Huyết

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Thích Huyết, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

Sau khi nhận Thích Huyết, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Thích Huyết.

- 30 ngày sau khi banner Thích Huyết kết thúc, SSR Thích Huyết sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Thích Huyết)
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thích Huyết)
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thích Huyết)
  • Khi quay đạt 150 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn hoặc Mộc Phong Linh (dùng để tiến hóa Hồ Lô Quỳnh Ngọc trong Đồ giám Hồn Đạo Khí) hoặc Thép Bách Luyện 
  • Khi quay đạt 230 lần: Quà Thích Huyết Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 320 lần: Quà Hồn Cốt Thích Huyết Tự Chọn 2( bao gồm: Yểm Hy Châu dùng để tiến hóa Hồ Lô Vân Ảnh, Hồn Cốt 4 sao tự chọn và Thép Bách Luyện)

(Quỹ thẻ Thích Huyết có nguyên liệu tăng cấp hồn đạo khí, trong shop có bán hồn đạo khí hoặc ở trong gói hộp Thích Huyết(10 ngày). Hồn đạo khí mua xong ở trong túi đồ, có thể đi vào giao diện bồi dưỡng hồn đạo khí từ túi đồ, trong quỹ thưởng có hai vật phẩm tiến hoá, mình có thể dùng để nâng phẩm hồn đạo khí nhé hồn sư. Nếu mua dư hồn đạo khi thì có thể bán lại tương ứng với giá kim cương mà hồn đạo khí bán trong shop)
 

Trong hoạt động sau khi nhận được Thích Huyết, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1  lần được nguyện vọng cầu nguyện.
 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ