Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] SP THIÊN NHẬN TUYẾT

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] SP THIÊN NHẬN TUYẾT

26/01

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết 🔥

* Thời gian sự kiện : 00h00 27/01 - 4h59 05/02 (tất cả các sever đều mở) 

[Đối tượng tham gia]  Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Thiên Nhận Tuyết

- Mỗi 400 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SP Thiên Nhận Tuyết

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SP Thiên Nhận Tuyết, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Sau khi banner Thiên Nhận Tuyết kết thúc, SP Thiên Nhận Tuyết sẽ không được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Thiên Nhận Tuyết, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Thiên Nhận Tuyết.

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Thiên Nhận Tuyết)
  • Khi quay đạt 60 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thiên Nhận Tuyết)
  • Khi quay đạt 90 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Thiên Nhận Tuyết)
  • Khi quay đạt 150 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn
  • Khi quay đạt 230 lần: Quà Thiên Nhận Tuyết Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 320 lần: Quà Hồn Cốt Thiên Nhận Tuyết Tự Chọn

Trong Hoạt động sau khi nhận được Thiên Nhận Tuyết, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR/SP sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR/SP càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1 lần được nguyện vọng cầu nguyện.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ