Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] SP ĐƯỜNG THẦN

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] SP ĐƯỜNG THẦN

15/08

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Sát Lục Chi Vương Đường Thần 🔥

* Thời gian sự kiện : 05h00 16/8 - 4h59 23/8 (tất cả các sever đều mở) 

[Đối tượng tham gia]  Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Đường Thần

- Mỗi 400 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SP Đường Thần

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SP Đường Thần, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Sau khi banner Đường Thần kết thúc, SP Đường Thần sẽ không được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Đường Thần, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Đường Thần.

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Đường Thần)

  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Đường Thần)

  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Đường Thần)

  • Khi quay đạt 120 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn

  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Đường Thần Tự Chọn 

  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Hồn Cốt Đường Thần Tự Chọn

Trong Hoạt động sau khi nhận được Đường Thần, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR/SP sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR/SP càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1 lần được nguyện vọng cầu nguyện.

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ