Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] PHONG HÀO ĐẤU LA - SSR HẢI LONG ĐẤU LA

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] PHONG HÀO ĐẤU LA - SSR HẢI LONG ĐẤU LA

25/11

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Hải Long 🔥

 

【Thời gian SK】: 5:00 26/11 - 4:59 06/12

 

【Phạm vi sự kiện】: Toàn sever

 

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

 

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Hải Long

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Hải Long

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Hải Long, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Sau khi banner Hải Long kết thúc, SSR Hải Long sẽ không được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Hải Long, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Hải Long.

- 30 ngày sau khi banner Hải Long kết thúc, SSR Hải Long sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

 

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Hải Long)
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Long)
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Long)
  • Khi quay đạt 120 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn hoặc Thanh Kim Ngọc (dùng để tiến hóa Như Ý Bách Bảo Nang trong Đồ giám Hồn Đạo Khí)
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Hải Long Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 300 lần: Bích Hoa Liên (dùng để tiến hóa Tiên U Bách Bảo Nang trong Đồ giám Hồn Đạo Khí)

 

(Quỹ thẻ Hải Long có nguyên liệu tăng cấp hồn đạo khí, trong shop có bán hồn đạo khí hoặc ở trong gói hộp Hải Long(10 ngày). Hồn đạo khí mua xong ở trong túi đồ, có thể đi vào giao diện bồi dưỡng hồn đạo khí từ túi đồ, trong quỹ thưởng có hai vật phẩm tiến hoá, mình có thể dùng để nâng phẩm hồn đạo khí nhé hồn sư. Nếu mua dư hồn đạo khi thì có thể bán lại tương ứng với giá kim cương mà hồn đạo khí bán trong shop)


 

Trong hoạt động sau khi nhận được Hải Long, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1  lần được nguyện vọng cầu nguyện.

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ