Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] HẢI MÃ ĐẤU LA

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH] HẢI MÃ ĐẤU LA

28/03

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Hải Mã Đấu La 🔥

 

【Thời gian SK】: 00:00 28/03 - 4:59 06/04

【Phạm vi sự kiện】: Toàn server

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

 

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Hải Mã Đấu La

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Hải Mã Đấu La

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Hải Mã Đấu La, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

Sau khi nhận Hải Mã Đấu La, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Hải Mã Đấu La.

- 30 ngày sau khi banner Hải Mã Đấu La kết thúc, SSR Hải Mã Đấu La sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

 

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Hải Mã Đấu La
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Mã Đấu La
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Mã Đấu La
  • Khi quay đạt 120 lần: Quà Tự Chọn Hồn Cốt 
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Hải Mã Đấu La Tự Chọn I
  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Tự Chọn Hồn Cốt Hải Mã Đấu La Tự Chọn II

Trong hoạt động sau khi nhận được Hải Mã Đấu La, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1  lần được nguyện vọng cầu nguyện.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ