Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN LANDING] THÍCH HUYẾT ĐẤU LA

[SỰ KIỆN LANDING] THÍCH HUYẾT ĐẤU LA

24/12

1. Quy Tắc Hoạt Động

【Thời gian】: 12:00 24/12/2022 - 23:59 07/01/2023

【Phạm vi SK】All Sever

Link Landing: https://dauladailuc3d.vn/sukien

 

2. Chi tiết sự kiện

(1) [Võ Hồn Điện  Quà Cung Phụng Mỗi Ngày]

I. Trong thời gian sự kiện, nạp thành công qua kênh  https://pay.funtap.vn/dauladailuc3d  nhận ngay Thưởng Nạp Đầu (đặc biệt nạp hình thức 9Pay khuyến mãi cao)

II. Thưởng Nạp Đầu đều phải nhận trong ngày, qua ngày sẽ vô hiệu, không thể nhận lại

 

(2) [Thâm Niên Trưởng Lão - Điểm Danh Nhận Quà]

I. Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện có thể hoàn thành điểm danh, sau khi số ngày tích lũy điểm danh đến ngày thứ 1, 3, 7, 12, 14 có thể nhận thưởng điểm danh;

II. Mỗi mốc thưởng, mỗi tài khoản chỉ có thể nhận 1 lần;

III. Thưởng chưa nhận có thể tiếp tục nhận trong 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, vô hiệu sau 7 ngày;


 

(3) [Thiên Đấu Hoàng Thành - Tích Nạp Nhận Vật Tư]

I. Trong thời gian sự kiện, nạp qua kênhFuntap, số tiền nạp trong ngày đạt đến mốc sau sẽ lần lượt nhận được số vé rút thưởng tương ứng:

123.150VNĐ (1 vé), 246.300VNĐ (2 vé), 369.450 VNĐ (5 vé), 738.900 VNĐ (7 vé),  1.108.350 VNĐ (8 vé), 1.330.020 VNĐ(10 vé), 1.847.250 VNĐ (14 vé), 2.463.000 VNĐ (15 vé), 3.201.900 VNĐ (16 vé)

(đặc biệt nạp hình thức 9Pay khuyến mãi cao)

II. Tốn 1 vé rút thưởng có thể tiến hành lượt rút thưởng tương ứng, nhận ngẫu nhiên phần thưởng trong Túi Giải Thưởng

III. Vé rút thưởng không reset mỗi ngày, cần dùng trong thời gian sự kiện, quá hạn sẽ vô hiệu.

 

(4) [Thích Đồn Đấu La - Tiếp Sức Thiên Sứ Thành Thần]

I. Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu hao vé rút thưởng trong [Thích Đồn Đấu La Tiếp Sức Thiên Sứ Thành Thần] đến số lượng nhất định, có thể mở khóa nhận thưởng tương ứng;

II. Số lượng tích lũy tiêu hao được thống kê trên toàn bộ thời gian sự kiện, không reset mỗi ngày;

III. Thưởng chưa nhận có thể tiếp tục nhận trong 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, vô hiệu sau 7 ngày;


 

3. Trao thưởng

Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp đến Thư trong trò chơi, có thể nhận qua Thư

 

4. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về bộ phận vận hành Đấu La Đại Lục 3D: Hồn Sư Đấu Quyết.

Lưu ý: bạn có thể nạp ở web: https://pay.funtap.vn/dauladailuc3d , cổng Funtap ở ingame thiết bị Android và trên ví 9Pay sẽ được tính tích lũy nạp của sự kiện

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ