Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] TRÂN LUNG CÁC TRỞ LẠI

[SỰ KIỆN INGAME] TRÂN LUNG CÁC TRỞ LẠI

25/11

SK Trân Lung Các

Thời gian SK: 00:00 ngày 25/11- 23:59 ngày 23/12

【Phạm vi SK】All sever

 [Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 25

[Giao diện sự kiện]

Giao diện Linh Lung Các nằm trong giao diện Phúc Lợi

[Nội dung sự kiện]

Sự kiện tích nạp, user nạp đạt đủ các mốc yêu cầu sẽ nhận được các vật phẩm tương ứng. Sự kiện có thể sở hữu một số vật phẩm hiếm như:

Trang phục Tiểu Vũ Hôn Lễ Trong Mơ

Trang phục Bỉ Bỉ Đông Duy Ngã Độc Tôn

Pet Tuần Lộc Giáng Sinh

*Lưu ý trang phục Bỉ Bỉ Đông Duy Ngã Độc Tôn và Pet Tuần Lộc Giáng Sinh chỉ xuất hiện trong Trân Lung Các lần này nếu sự kiện trước bạn đã sở hữu trang phục Hồ Liệt Na và Pet Tiểu Thanh

Trang phục Hồ Liệt Na 

Pet Ngưu Tiểu Thanh

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ