Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] TIÊN SƠN QUỲNH CÁC TRỞ LẠI

[SỰ KIỆN INGAME] TIÊN SƠN QUỲNH CÁC TRỞ LẠI

20/12

SK Tiên Sơn Quỳnh Các

Thời gian SK: 05:00 ngày 20/12- 04:59 ngày 23/12

【Phạm vi SK】Các sever mở được 244 ngày

 [Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 25

[Giao diện sự kiện]

Giao diện SK Tiên Sơn Quỳnh Các nằm trong giao diện Phúc Lợi

[Nội dung sự kiện]

1. Trong SK Tiên Sơn Quỳnh Các, có thể tại trang Gói Quà mua các gói quà Ngọc Bội

2. Tiệm đổi quà có rất nhiều phần quà giá trị, các hồn sư nhớ đổi tránh thời gian sự kiện kết thúc nhé (thời gian đếm ngược có ghi rõ ở giao diện sự kiện)

Sự kiện có thể sở hữu một số vật phẩm hiếm như:

Hồn Cốt 4 sao

Ngoại Phụ Hồn Cốt 3 sao tự chọn 

Ám Khí ( Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Diêm Vương Thiếp, Khổng Tước Linh)

Hồn Tủy Mang Không (nguyên liệu tiến hóa hồn cốt ngoại phụ)

 Tinh Thần Linh Ấn

(Lưu ý: mỗi mốc sever sẽ có phần thưởng khác nhau)

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ