Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] TIÊN SƠN QUỲNH CÁC 20/02

[SỰ KIỆN INGAME] TIÊN SƠN QUỲNH CÁC 20/02

19/02

SK Tiên Sơn Quỳnh Các

Thời gian SK: 05:00 ngày 20/02- 04:59 ngày 23/02

【Phạm vi SK】all sever

 [Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 30

[Giao diện sự kiện]

Giao diện SK Tiên Sơn Quỳnh Các nằm trong giao diện Phúc Lợi

[Nội dung sự kiện]

1. Trong SK Tiên Sơn Quỳnh Các, có thể tại trang Quà mua Ngọc Bội

2. Tiệm đổi quà có rất nhiều phần quà giá trị, các hồn sư nhớ đổi tránh thời gian sự kiện kết thúc nhé (thời gian đếm ngược có ghi rõ ở giao diện sự kiện)

Sự kiện có thể sở hữu một số vật phẩm hiếm như:

Thần Trang Đầu Đỏ 

Hồn Tủy Vẫn Tinh

Hồn Tủy Mang Không

Thép Bách Luyện

Tinh Thần Linh Ấn

Các loai hồn cốt

(Lưu ý: mỗi mốc sever sẽ có phần thưởng khác nhau)

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ