Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] THỨC TỈNH SSR HẢI MA NỮ ĐẤU LA

[SỰ KIỆN INGAME] THỨC TỈNH SSR HẢI MA NỮ ĐẤU LA

24/02

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Hải Ma Nữ 🔥

【Thời gian SK】: 5:00 24/02 - 4:59 05/03

【Phạm vi sự kiện】: Toàn sever

【Điều kiện mở】: Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Hải Ma Nữ

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Hải Ma Nữ

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Hải Ma Nữ, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

Sau khi nhận Hải Ma Nữ, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Hải Ma Nữ.

- 30 ngày sau khi banner Hải Ma Nữ kết thúc, SSR Hải Ma Nữ sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Hải Ma Nữ
  • Khi quay đạt 50 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Ma Nữ
  • Khi quay đạt 80 lần: Rương chọn Hồn sư SSR ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Hải Ma Nữ
  • Khi quay đạt 130 lần: Quà Tự Chọn Hồn Cốt Hải Ma Nữ Tự Chọn I
  • Khi quay đạt 210 lần: Quà Hải Ma Nữ Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Tự Chọn Hồn Cốt Hải Ma Nữ Tự Chọn II

Trong hoạt động sau khi nhận được Hải Ma Nữ, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1  lần được nguyện vọng cầu nguyện.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ