Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] PHONG HỎA LOẠN VŨ

[SỰ KIỆN INGAME] PHONG HỎA LOẠN VŨ

13/01

【Thời gian SK】 00:00 14/01/2023 - 4:59 19/01/2023

【Phạm vi SK】All Sever

[Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 35

1. Vòng quay may mắn

Mỗi lần rút thưởng trong SK, 1 lần rút sẽ nhận thêm Xu Ảo Hỗn x1, rút 10 lần nhận được Xu Ảo Hồn x12

Sau khi số lần rút thưởng đạt tới 200, rút 10 lần nhận được Xu Ảo Hồn x10

Sau Khi số lần rút thưởng đạt tới 300, rút 1 lần sẽ không nhận thêm Xu Ảo Hồn, rút 10 lần sẽ nhận được 8 cái 

Sau khi đạt tới 400 lần, rút 10 lần sẽ nhận được 6 cái

Sau khi đạt tới 500 lần, rút 10 lần sẽ nhận được 5 cái

 

2. Xu Ảo Hồn

Có thể dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi. Sau khi kết thúc sự kiện, Xu Ảo Hồn không biến mất, sau khi mở SK cùng loại lần sau có thể tiếp tục đổi quà

Con Đạo cụ có thể đổi phụ thuộc vào từng sự kiện mở, vật phẩm có thẻ đổi trong SK lần này có thể sẽ không đổi lại ở sự kiện lần sau

 

Sau khi số lần rút đạt số lượt chỉ định, rút lần sau chắc chắn nhận được phần thưởng lớn. Nếu đồng thời kích hoạt nhiều thưởng lớn đảm bảo, lần sau rút sẽ ưu tiên nhận được thưởng ở hàng trên trong phần xem hồ thưởng

 

Bảo Đảm thưởng lớn: 0/150 lần

Khi kích hoạt bảo đảm hoặc trúng thưởng lớn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau: 

Tro Tàn Bốc Cháy*50

Xương Vỡ Phong Hóa*50

Khi trúng thưởng lớn, ưu tiên nhận thưởng chưa nhận

 

Lăng Kính Tôi Nhẫn: 0/400 lần

Hồn Tủy Mang Không: 0/120 lần

Chúc Phúc Tinh Thần: 0/120 lần

Tinh Thần Linh Ấn: 0/90 lần

 

Sau khi nhận Chân Thân Phong Tiếu Thiên, có thể chọn Hỏa Vũ Phong Tiếu Tiên ở Tâm Nguyện Thức Tỉnh và Gói Hàng Ngày (Chi tiết quy tắc sự kiện lấy nội dung hiển thị ingame làm chuẩn)

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ