Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] NGUYÊN HỒN THÁC BẠT VÂN

[SỰ KIỆN INGAME] NGUYÊN HỒN THÁC BẠT VÂN

27/07

[Thời gian mở Hồ Thẻ]

00:00 28/7/2023-04:59 01/8/2023

[Điều kiện mở Hồ Thẻ]

Thời gian mở server > 130 ngày, cấp ≥ Lv.45 mở ra

Mở Hạn Giờ Hồ Thẻ Nguyên Hồn Thác Bạc Vân

#Cơ chế triệu hồi

Khi 2 lượt đầu tích lũy triệu hồi 200 lần mà chưa nhận được phệ hồn Thác Bạc Vân nguyên hồn, thì lần sau chắc chắn sẽ ra nguyên hồn - Thác Bạc Vân  (lần 201)

Từ lần thứ 3 và sau đó cứ 300 lần chưa nhận Nguyên Hồn Thác Bạc Vân , lần tiếp theo chắc chắn nhận Nguyên Hồn Thác Bạc Vân 

Khi Triệu hồi nhận được nguyên hồn Thác Bạc Vân , sẽ tính lại số lần 

Trong thời gian sự kiện: Hạ điều kiện mở khóa Nguyên Hồn Lực·Thác Bạc Vân, Thác Bạc Vân chỉ cần đạt 3 Sao sẽ mở khóa; Kết thúc SK, điều kiện mở khóa trở lại bình thường, không ảnh hưởng thuộc tính và kỹ năng Nguyên Hồn đã mở khóa

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ