Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] Nguyên Hồn Bỉ Bỉ Đông

[SỰ KIỆN INGAME] Nguyên Hồn Bỉ Bỉ Đông

09/07

[Thời gian mở Hồ Thẻ]

00:00 10/7/2023-23:59 13/7/2023

[Điều kiện mở Hồ Thẻ]

Thời gian mở server ≥ 130 ngày, cấp ≥ Lv.45 mở ra

Mở Hạn Giờ Hồ Thẻ Nguyên Hồn Bỉ Bỉ Đông

 

#Cơ chế triệu hồi

 

Khi tích lũy triệu hồi 200/300 lần mà chưa nhận được phệ hồn bỉ bỉ đông nguyên hồn, thì lần sau chắc chắn sẽ ra phệ hồn- Bỉ bỉ đông SP (lần 201)

 

Từ lần sau đó cứ 400 lần chưa nhận Nguyên Hồn SP Bỉ Bỉ Đông SP, lần tiếp theo chắc chắn nhận Nguyên Hồn Bỉ Bỉ Đông SP

 

Khi Triệu hồi nhận được nguyên hồn Bỉ Bỉ Đông SP, sẽ tính lại số lần

 

Trong thời gian sự kiện: Hạ điều kiện mở khóa Nguyên Hồn Lực Phệ Hồn·Bỉ Bỉ Đông SP, Phệ Hồn·Bỉ Bỉ Đông chỉ cần đạt 3 Sao sẽ mở khóa; Kết thúc SK, điều kiện mở khóa trở lại bình thường, không ảnh hưởng thuộc tính và kỹ năng Nguyên Hồn đã mở khóa

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ