Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] NGỌC DAO BÍ TÀNG

[SỰ KIỆN INGAME] NGỌC DAO BÍ TÀNG

20/11

SK Ngọc Dao Bí Tàng

Thời gian SK: 05:00 ngày 20/11- 04:59 ngày 23/11

【Phạm vi SK】all sever

 [Đối tượng tham gia]  Tất cả các tài khoản đạt level 25

[Giao diện sự kiện]

Giao diện SK Ngọc Dao Bí Tàng nằm trong giao diện Phúc Lợi

[Nội dung sự kiện]

1. Trong SK Ngọc Dao Bí Tàng, có thể tại trang Gói Quà mua các gói quà Ngọc Dao

2. Tiệm đổi quà có rất nhiều phần quà giá trị, các hồn sư nhớ đổi tránh thời gian sự kiện kết thúc nhé (thời gian đếm ngược có ghi rõ ở giao diện sự kiện)

Sự kiện có thể sở hữu một số vật phẩm hiếm như:

Hồn Cốt Thân Thể 4 sao

Sâm La Diện Cốt (nguyên liệu tiến hóa hồn cốt ngoại phụ)

Hồn Tủy Mang Không (nguyên liệu tiến hóa hồn cốt ngoại phụ)

Chúc Phúc Tinh Thần

(Lưu ý: mỗi mốc sever sẽ có phần thưởng khác nhau)

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ