Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] KIẾM NGẠO CÔ THẦN

[SỰ KIỆN INGAME] KIẾM NGẠO CÔ THẦN

31/08

【Kiếm Ngạo Cô Thần】

【Thời gian】05:00 1/9 - 05:00 8/9/2022

[Điều kiện] : nhân vật đạt cấp 35 

【Phạm vi SK】all sever 

【Giao diện chính】

Sự kiện bao gồm các hoạt động nhỏ như [Đăng Văn Chi Lộ]、[Cùng Thám Kinh Đào]、[Cô Kiếm Thành Thần Lộ]、[Điện Dinh Thần], [Shop Đổi Sự Kiện]

 

[Đăng Vân Chi Lộ]

【Quy tắc】

 1. Khi SK diễn ra, mỗi ngày sẽ mở 1 ải Đăng Vân tham gia khiêu chiến có thể khám phá các câu chuyện của riêng Đường Thần, Thiên Đạo Lưu và Ba Tác Tây

 2. Trong lần đầu vượt ải sẽ nhận được thưởng vượt ải

 

[Cùng Thám Kinh Đào]

【Quy tắc】

 1. Khi SK diễn ra, tiêu 70 điểm Thể Lực có thể đổi được 1 xu Kinh Đào Thí Luyện, 1 ngày có thể đổi tối đa 9 xu Kinh Đào Thí Luyện.

 2. Chỉ có thể dùng điểm thể lực đổi xu Kinh Đào Thí Luyện trong 7 ngày diễn ra sự kiện.

 3. Thưởng khiêu chiến cá nhân khác với tổ đội nhưng tổ đội sẽ tiêu hao ít xu Kinh Đào Thí Luyện hơn.

 

 

[Cô Kiếm Thành Thần Lộ]

【Quy tắc】

 1. Khi diễn ra SK, sẽ mở giới hạn sự kiện khiêu chiến Thành Thần để nhận các phần thưởng có giá trị khác nhau.

 2. Sẽ xếp hạng dựa theo thời gian vượt ải và số tầng vượt qua. Sẽ ưu tiên so sánh số tầng vượt qua, nếu số tầng bằng nhau sẽ so sánh thời gian vượt.

 3. Khi có 6 người tham gia, thời gian tổng kết sẽ giảm 50%

 4. Trong thời gian sự kiện có thể mua gói Tu La ở trong shop để nhận Quà Tặng Tu La để tăng ST Cô Kiếm Thành Thần Lộ

 

 

[Điện Dinh thần]

【Quy tắc】

 • Khi sự kiện diễn ra có thể mua các gói trong Điện Dinh Thần

 • Trong mỗi gói vật phẩm sẽ có Phiếu Số Lần Tích Mua, tùy vào gói sẽ có số lượng phiếu nhất định để có thể đổi thưởng những vật phẩm trong Điện Dinh Thần

Phiếu Số Lần Tích Mua

 

[Shop Đổi Sự Kiện]

【Thời gian】05:00 7/9 - 05:00 9/9/2022

【Quy tắc】

 • Dùng kim cương để mua Quà Tu La để đổi các vật phẩm ở trong Shop Đổi

 • Vật phẩm có kèm theo Tu La Thần Ban Tặng có thể giúp tăng sát thương vượt mạp trong sự kiện

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ