Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME] Chân Thân Đường Thần

[SỰ KIỆN INGAME] Chân Thân Đường Thần

21/08

Chân Thân Đường Thần

[Thời gian mở Vòng Quay]

0:00 21/8- 04:59 26/8

 

# Điều kiện mở Hồ Thẻ: 

Thời gian server mở trước 04:59 26/8/2023 và người chơi ≥ Lv.35 mở ra. 

 

[Cơ Chế Điểm May Mắn]

Vòng Quay Tu la Ma Kiếm sở hữu cơ chế may mắn: Tỷ lệ trúng thưởng cơ bản của Chân Thân Đường Thần là 0.75%, tỷ lệ trúng thưởng chung (kèm giữ gốc) là 1.1%, khi lượt rút thưởng đạt 150 lần, chắc chắn nhận Chân Thân Đường Thần.

Thưởng hạng nhất-Tỷ lệ trúng thưởng cơ bản của (Hồn Tủy Vẫn Tinh) là 0.42%, tỷ lệ trúng thưởng chung (kèm giữ gốc) là 0.9%.

Thưởng hạng nhì-Tỷ lệ trúng thưởng cơ bản của (Hồn tủy Mang Không, Chúc Phúc Tinh Thần) là 1.43%

Thưởng hạng ba-Tỷ lệ trúng thưởng cơ bản của (Hồn Tủy Tứ Chi Tự Chọn) là 4%

Thưởng hạng tư-Tỷ lệ trúng thưởng cơ bản của (Đá Cường Hóa Hồn Hoàn) là 20%

* Hồ Thưởng sẽ thay đổi theo thời gian mở server, một số thưởng sẽ chênh lệch lượt giữ gốc; Những vật phẩm trên chỉ để tham khảo, vật phẩm thực tế dựa vào nội dung game;

 

[Shop Đổi Quà]

Vòng Quay Tu La Kiếm Ma mỗi lần rút có thể nhận Xu Ảo Hồn, số lượng sẽ giảm dần theo lượt rút tăng, chi tiết xem thông báo trò chơi.

Xu Ảo Hồn có thể đổi vật phẩm hiếm trong Shop Đổi, sau khi kết thúc SK, Xu Ảo Hồn không bị xóa đi, có thể dùng tiếp trong SK Vòng Quay Chân Thân tiếp theo, nhưng thưởng mỗi mùa SK khác nhau;

Xem vật phẩm hiếm Shop Đổi Quà (một phần): 

Server mở >=29 ngày có thể đổi Hồn Cốt Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa Riêng

Server mở >=199, <=258 ngày có thể đổi Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Server mở>=259 ngày có thể đổi Hồn Hoàn Hung Thú Tự Chọn (Băng Bích Đế Hoàng Hạt hoặc Băng Thiên Tuyết Nữ) 

Vật phẩm đổi thực tế, dựa vào hiển thị trong Shop Đổi

 

[Cách Tăng Cấp Chân Thân]

Sau khi nhận Chân Thân Võ Hồn Đường Thần, có thể chọn Chân Thân Võ Hồn Đường Thần trong Gói Quà Hàng Ngày.

 

[Phúc Lợi Hạn Giờ]

Trong thời gian HĐ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày chỉ định nhận Xu Ảo Hồn tương ứng; NV 5:00 hàng ngày làm mới

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ