Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SỰ KIỆN INGAME 02/09] CÀN KHÔN NHẤT TRỊCH

[SỰ KIỆN INGAME 02/09] CÀN KHÔN NHẤT TRỊCH

01/09

/〓Giới thiệu Hồ Thẻ Nguyên Hồn〓

1、Thời gian mở:05:00 2/9/2023 - 4:59:59 7/9/2023

2、Điều kiện mở:Server mở trên 130 ngày, đạt cấp 45 trở lên

3、Hồ thẻ Ám Sát Khí Hồn tiêu hao Triệu Dụ Hồn Nguyên toàn hệ tiến hành quay, Hồn Nguyên SSR trở lên xác suất nhận là 3.97%, khi nhận Hồn Nguyên SSR có 13% xác suất nhận Đường Môn-Đường Tam Hồn Nguyên. Hồ thẻ có cơ chế Điểm May Mắn, khi đạt 60 Điểm May Mắn, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận Hồn Nguyên SSR. Khi quay đủ 200 lượt mà chưa nhận Hồn Nguyên Đường Tam, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận Đường Môn-Đường Tam Hồn Nguyên. Khi đủ 300 lượt quay tiếp theo nếu không nhận Đường Môn-Đường Tam Hồn Nguyên, trong lượt quay tiếp theo chắc chắn nhận Đường Tam Hồn Nguyên (sau mỗi lần nhận Đường Môn-Đường Tam Hồn Nguyên Điểm May Mắn sẽ được làm mới)

4、Trong thời gian triệu hồi, để nâng cao trải nghiệm của người chơi, mỗi một người chơi khi tích lũy đủ số lượt quay nhất định, sẽ nhận được thưởng Đường Môn-Đường Tam Hồn Nguyên.

 

〓Giới thiệu Sóc Nhận Hồn Nguyên〓

Thời gian sự kiện:05:00 2/9/2023 - 4:59:59 7/9/2023

Điều kiện mở: Đạt cấp 30 trở lên, Server mở trong khoảng 5h 2/9/2023 đến 4:59:59 7/9/2023, sẽ mở sự kiện trong ngày thứ 2 sau khi mở server.

Vật phẩm chính:

Thuế Biến Nguyên Cốt (Ng.liệu tiến hóa Hồn Cốt Tiểu Bạch Chuyên Dụng), Ngàn Lẻ Một Đêm (SSR Ám Khí), Bức Dực Luân Hồi (SSR Ám Khí), Linh Ấn Tinh Thần, Chúc Phúc Tinh Thần, Thần Niệm Tinh Thần, Hồn Cốt Chuyên Dụng (vật phẩm cụ thể sẽ thay đổi theo từng server)

 

Thể lệ sự kiện 1

1、Nhuệ Khí Tiến Lên mở từ 5h 3/9/2023 đến 4:59:59 7/9/2023, mỗi ngày sẽ mở các mục tiêu khiêu chiến khác nhau.

2、Số lượt khiêu chiến mỗi ngày không giới hạn, sẽ đánh giá theo sát thương gây ra. Điểm đánh giá càng cao thưởng càng hấp dẫn;

3、Thưởng khiêu chiến chỉ nhận trong 3 lượt khiêu chiến đầu tiên;

4、Trong khiêu chiến đạt mục tiêu chiến đấu chỉ định, có thể nhận thêm điểm tích lũy trước khi kết thúc chiến đấu;

5、Trong hoạt động, cách ngày sẽ tiến hành xếp hạng điểm tích lũy theo lượt khiêu chiến Thí Luyện có điểm số cao nhất;

6、Sau khi hoạt động kết thúc, sẽ xếp hạng tổng kết và gửi thưởng

Thể lệ sự kiện 2

1、Ám Nhận Mỹ Phong mở từ 5h 3/9/2023 đến 4:59:59 7/9/2023 

2、Cần tiêu hao 4 loại Yến Vũ Cáo Thạch để mở Thí Luyện, có thể khiêu chiến đơn hoặc tổ đội 2 người. Khi khiêu chiến tổ đội 2 người, mỗi người cần tiêu hao 2 loại nguyên liệu. Yến Vũ Cáo Thạch có thể nhận thông qua nhiệm vụ Sôi Nổi mỗi ngày. 

Thể lệ sự kiện 3

1、Càn Khôn Nhất Trịch mở từ 5h 3/9/2023 đến 4:59:59 7/9/2023 

2、Cơ chế Điểm May Mắn Vòng Quay Càn Khôn Nhất Trịch:

Thuế Biến Nguyên Cốt (Ng.liệu tiến hóa Hồn Cốt Tiểu Bạch Chuyên Dụng) xác suất nhận được là 0,17%, tính cả tỉ lệ đảm bảo là 0.2%. Quay đủ 600 lượt chắc chắn nhận Thuế Biến Nguyên Cốt.

  • Tỷ lệ trúng Thưởng 1 là 0.22%, tính cả tỉ lệ đảm bảo là 0.3%, khi quay đủ 450 lượt chắc chắn nhận vật phẩm giá trị nhất trong thời gian vừa mở server. Với các server mở trên 301 ngày, chắc chắn nhận Hộp Tự Chọn Hồn Cốt Chuyên Dụng Cao Cấp.
  • Tỷ lệ trúng Thưởng 2 (Hộp Tự Chọn Hồn Cốt Chuyên Dụng) là 0.4%
  • Tỷ lệ trúng Thưởng 3 (Tự Chọn Hồn Tủy Tứ Chi) là 3%
  • Tỷ lệ trúng Thưởng 4 (Hồn Mạch Cấp 3) là 18%

*Hồ thưởng sự kiện sẽ thay đổi theo số ngày mở server. Số nhỏ hồ thưởng và lượt bảo đảm sẽ khác nhau. Thông tin trên chỉ để tham khảo, nội dung sự kiện lấy ingame làm chuẩn.

4, Trong Vòng Quay Nhất Trịch có thể nhận Xu Thần Nỏ, số lượng sẽ giảm dần khi số lượt quay tăng lên, cụ thể như sau: 

400 lượt quay đầu tiên:quay 1 lượt nhận 1 Xu Thần Nỏ, quay 10 lượt nhận 10 Xu Thần Nỏ

400 lượt quay tiếp theo: quay 1 lượt không nhận Xu Thần Nỏ, quay 10 lượt nhận 8 Xu Thần Nỏ

1 số vật phẩm trong Shop Đổi:
Server mở >=1 ngày: Ngàn Lẻ Một Đêm, Bức Dực Luân Hồi

Server mở >=14 ngày: Mảnh Đường Môn-Đường Tam

Server mở >=300 ngày: Cốt Tứ Chi SP 3 Sao, Hồn Cốt SP 4 Sao Tự Chọn, Thần Niệm Tinh Thần

Server mở >=360 ngày: Thủ Hộ Tinh Thần

*Thông tin tham khảo, thực tế lấy ingame làm chủ

 

Xu Thần Nỏ có thể đổi trong phần Vật Phẩm Quý Hiếm của Thần Tiêu Các, sau khi sự kiện kết thúc Xu Thần Nỏ sẽ reset về 0.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ