Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[SK THỨC TỈNH] THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Hải Thần Ba Tái Tây trở lại

[SK THỨC TỈNH] THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Hải Thần Ba Tái Tây trở lại

09/09

 🔥THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Hải Thần Ba Tái Tây trở lại🔥

 

【Thời gian SK】: 5:00 10/09 - 4:59 20/09

【Phạm vi sự kiện】: all sever

【Điều kiện mở】: Các máy chủ mới mở trong khoảng thời gian sự kiện sẽ mở Banner của BTT vào ngày thứ 2 sau khi mở máy chủ.

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Ba Tái Tây

- Mỗi 400 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SP Ba Tái Tây

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SP Ba Tái Tây, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Sau khi banner Ba Tái Tây kết thúc, SP Ba Tái Tây sẽ không được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Ba Tái Tây, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Ba Tái Tây.

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Ba Tái Tây)
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Ba Tái Tây)
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Ba Tái Tây)
  • Khi quay đạt 120 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Ba Tái Tây Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Hồn Cốt Ba Tái Tây Tự Chọn

Trong hoạt động sau khi nhận được Ba Tái Tây, kích hoạt cầu nguyện Hải Thần, có thể cầu nguyện hồn hoàn thần ban 10 vạn năm, trong hoạt động chỉ thực hiện 1 lần cầu nguyện 

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật để cầu nguyện, mỗi một lần chưa nhận được Hồn Sư SSR/SP sẽ nhận được 1 điểm may mắn, điểm may mắn càng cao thì tỉ lệ ra SSR/SP càng cao. Mỗi 300 lần thức tỉnh, thì người chơi ít nhất nhận 1 lần được nguyện vọng cầu nguyện ra hồn cốt SSR 6 sao.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ