Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự Kiện[EVENT LANDING T8] CỬU KHẢO THÀNH THẦN

[EVENT LANDING T8] CỬU KHẢO THÀNH THẦN

11/08

I. Lịch SK: 00:00 12/8/2023 - 23:59 26/08/2023.

II. Giới thiệu sự kiện
(1) [Trở Lại Thành Thần Quà Mỗi Ngày]
1. Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp bất kỳ qua trang chính thức thì có thể nhận Thưởng Nạp Đầu;
2. Thưởng Nạp Đầu phải nhận hết trong ngày, qua ngày sẽ vô hiệu, không thể nhận bù;

(2) [Đặc Huấn Cửu Khảo Điểm Danh Nhận Quà]
1. Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập trang sự kiện thì có thể hoàn thành điểm danh, sau khi tích lũy số ngày điểm danh đến 1, 3, 7, 12, 14 ngày thì có thể nhận Thưởng Điểm Danh;
2. Mỗi mốc thưởng, mỗi tài khoản chỉ có thể nhận 1 lần;
3. Thưởng chưa nhận có thể tiếp tục nhận trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, vô hiệu sau 7 ngày;


(3) [Lựa Chọn Của Thiên Sứ]
1. Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp ngày qua trang chính thức đủ 5$, mỗi ngày có thể nhận 3 lần cơ hội mở Hộp Quà Thần Bí
2. Cứ tốn 1 vé rút thưởng có thể mở số lượng Hộp Quà Thần Bí tương ứng, nhận phần thưởng ngẫu nhiên trong Hồ Thưởng
3. Vé rút thưởng không làm mới mỗi ngày, cần phải dùng trong thời gian sự kiện, quá hạn vô hiệu.

(4) [Quà Tặng Chúc Phúc Thành Thần]
1. Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu hao vé rút thưởng trong [Hộp Quà Thần Bí Thiên Sứ] đến số lượng nhất định có thể mở khóa nhận phần thưởng tương ứng;
2. Tích lũy tiêu hao áp dụng cho tính tổng cả quá trình sự kiện, sẽ không làm mới mỗi ngày;
3. Thưởng chưa nhận có thể tiếp tục nhận trong 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, vô hiệu sau 7 ngày;


III. Trao thưởng
Phần thưởng sẽ được gửi ngay đến thư bên trong game, có thể nhận qua thư trong game

IV. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về bộ phận vận hành Đấu La Đại Lục 3D: Hồn Sư Đấu Quyết.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ