Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Tin Mới[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] - SSR XÀ MÂU ĐẤU LA

[SỰ KIỆN THỨC TỈNH VÕ HỒN] - SSR XÀ MÂU ĐẤU LA

08/07

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SSR Xà Mâu Đấu La 🔥

* Thời gian sự kiện : 0h00 8/7 - 4h59 16/7 (tất cả các sever đều mở) 

[Đối tượng tham gia]  Các tài khoản làm hết nhiệm vụ chính tuyến chương 1.6

🔥 Cơ chế Thức Tỉnh:

- Khi nhận hồn sư SSR, có 12,5% tỉ lệ nhận hồn sư mới Xà Mâu Đấu La

- Mỗi 300 lần Thức Tỉnh sẽ chắc chắn nhận 01 SSR Xà Mâu Đấu La

- Mỗi khi Thức Tỉnh được SSR Xà Mâu Đấu La, cơ chế trên sẽ được tính lại từ đầu.

- Thời gian banner tồn tại ở mỗi server là 8 ngày.

- 30 ngày sau khi banner Xà Mâu Đấu La kết thúc, SSR Xà Mâu Đấu La sẽ được thêm vào banner Thức Tỉnh Hàng Ngày. 

Sau khi nhận Xà Mâu Đấu La, có thể vào Thức Tỉnh Tâm Nguyện và Quà Mỗi Ngày để chọn Xà Mâu Đấu La.

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 20 lần: Hồn hoàn 5 vạn năm tự chọn

  • Khi quay đạt 50 lần: Hồn cốt thân thể 2 sao tự chọn

  • Khi quay đạt 90 lần: Hồn sư SSR ngẫu nhiên

  • Khi quay đạt 130 lần: Hồn sư SSR nghề tự chọn

  • Khi quay đạt 200 lần: Tinh Thần Linh Ấn

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ