Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Tin MớiTHÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 02 THÁNG 08

THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 02 THÁNG 08

02/08

【Thời gian bảo trì】14:00-16:00 ngày 02/08

【Phạm vi bảo trì】Toàn bộ server

【Quà đền bù bảo trì】Phiếu Võ Hồn Thức Tỉnh*10

【Phạm vi đền bù】Toàn bộ server

【Điều kiện nhận quà đền bù】Tài khoản có nhân vật đạt trên cấp 20

【Cách gửi quà đền bù】Sau khi bảo trì sẽ tiến hành gửi quà đền bù qua hòm thư. Vì gửi thư số lượng lớn nên một số người chơi sẽ nhận được quà chậm hơn, mong Hồn Sư kiên nhẫn chờ đợi

【Nội dung bảo trì】

「Tối ưu Hồn Hoàn」

Thuộc tính Hồn Hoàn sẽ được phân bậc Mãn-Cao-Trung-Thấp, khi thao tác Nuốt có thể xem trước thay đổi của thuộc tính sau khi Nuốt

Tối ưu hóa「Hồn Cốt Ngoại Phụ」

Để tiện cho người chơi điều chỉnh Hồn Cốt Ngoại Phụ sẽ hỗ trợ thêm tính năng Đúc Hồn Cốt , sau khi Đúc có thể nhận lại toàn bộ nguyên liệu nuôi dưỡng và Bản Thể Hồn Cốt Ngoại Phụ

「Tối ưu hoá thiết lập」

Thêm mới tính năng thiết lập trước Hồn Cốt, Hồn Cốt Ngoại Phụ của Hồn Sư và tính năng Cộng Điểm

Thêm mới tính năng "Xoá thiết lập đội hình"

Thêm mới tính năng "Xem trước thuộc tính Hồn Sư" trong "Thiết lập đội hình"

Trong giao diện "Thiết lập đội hình", thêm mới "Nhắc nhở" khi có Hồn Cốt có thể trang bị

「Tối ưu hoá hoạt động game」

【Thiên Bá Tranh Đấu】Thời gian hồi sinh sẽ tăng luỹ tiến (lần 1 là 25s, trong 10 phút mỗi lần tử vong sẽ tăng thêm 10s);

【Thiên Bá Tranh Đấu】Trong lần Thành Chì bị chiếm lần đầu tiên, phe chiếm lĩnh sẽ không nhận được ngay sổ điểm nhất định và chỉ giữ lại số điểm duy trì chiếm lĩnh.

【Ước Hẹn Vĩnh Hằng】Trong thời gian diễn ra sự kiện, 1 số quái sẽ được thêm tính năng "Đấu nhanh"

【Ước Hẹn Vĩnh Hằng】Trong thời gian diễn ra sự kiện,tất cả Hồn Thú, Đám Thú sau khi vượt qua sẽ nhận được Chúc Phúc Vượt Ải, giúp lần khiêu chiến thứ 2 sẽ dễ dàng hơn.

【Chiến Tranh Cự Thú】Tối ưu hoá cách tính ST:

Tối ưu BXH ST thành BXH Tích Điểm, ST gây được trong “Chiến Tranh Cự Thú” sẽ được quy đổi ra điểm theo tỉ lệ nhất định, tùy thuộc vào ST mà người chơi gây ra. Sau khi người chơi đã gây được 1 lượng ST nhất định, tỉ lệ chuyển đổi điểm sẽ giảm dần

「Tối ưu Ghép Liên server」

Để cân bằng nội bộ chiến khu, sẽ tối ưu quy tắc ghép server trong Chiến Khu từ mùa đấu thứ 5 trở đi.

Đồng thời, để gia tăng số lượng tổ hợp server, mùa đấu 4-5 của Chiến Khu sẽ được kéo dài thêm 1 khoảng thời gian nhất định, chuỗi thi đấu Hồn Sư của mùa mới cũng sẽ delay thời gian bắt đầu. Thời gian bắt đầu cụ thể sẽ được thông báo qua thư/email.

「Nhận nhanh」

Để tối ưu thao tác của user, quà của Giấy Thông Hành, Nhiệm Vụ Mỗi Ngày, Tông Môn Sôi Nổi sẽ thêm nút “Nhận nhanh”.

「 Các Tối ưu khác」

Khi user chưa có bất kỳ Ám Khí SSR nào thì Ám Khí SSR đầu tiên nhận được chắc chắn là Ám Khí Cơ Quan.

“Tăng cấp Hồn Sư” thêm thiết lập “Tăng 1 cấp”;

Khi “Đánh giá lực chiến” của user cao hơn mức nhất định, sẽ hiển thị rút gọn theo mốc Vạn/Trăm Triệu.

Khi Ủy Thác Rừng Hoàng Hôn, thêm tùy chọn ưu tiên sử dụng để gia tăng số lần “Thủ Lệnh Rừng Hoàng Hôn”

Tối ưu hóa hiển thị của Hồn Hoàn Hung Thú Ngụy Trang

Chia Tông Môn thành các nhóm Võ Đường, Mẫn Đường, Dược Đường. Có thẻ thiết lập Đường Chủ và Phó Đường Chủ. Đường Chủ có thể gửi truyền lệnh tới các thành viên để cường hóa chiến lược chỉ huy.

Thêm kênh chat Phân Đường.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ