Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Tin Mới[BỘ KỸ NĂNG] SP BA TÁI TÂY

[BỘ KỸ NĂNG] SP BA TÁI TÂY

22/09

Các Hồn Sư thân mến, SP Ba Tái Tây đã đến rất gần, cùng nghiên cứu xem bộ kỹ năng của cô nàng này nhé!

Hồn Sư hệ: Khống Chế

Kỹ năng hệ Mãng Xà:

Hồn Kỹ 1: Gây 330% ATK toàn thể địch và có 40% tỷ lệ Câm Lặng mục tiêu chính. Nếu sử dụng trong hiệp của bản thân có tỷ lệ Câm Lặng toàn bộ địch.

Hồn Kỹ 2: Khi BTT sống sót, mỗi tầng Hải Thần Nguyền Rủa trên người địch sẽ khiến ST địch phải chịu tăng 16,67%. Khi BTT dùng kỹ năng có tỷ lệ 50% thi triển cho toàn bộ địch 1 tầng Hải Thần Nguyền Rủa trong 3 hiệp.

Hồn Kỹ 3: Gây150% ATK và có 30% thi triển 1 tầng Hải Thần Nguyền Rủa trong 3 hiệp.

Hồn Kỹ 4: BTT thi triển cho 1 địch 2 hiệp Hải Thần Uy Nhiếp. Trong thời gian Hải Thần Uy Nhiếp, toàn bộ địch cứ có 1 tầng Hải Thần Nguyền Rủa, ST kẻ địch này nhận tăng 10%.

Kỹ năng hệ Nhện Ma:

Hồn Kỹ 1: Gây 660% ATK đơn mục tiêu và Mời Chiến toàn bộ phe ta có 4 tầng Chúc Phúc Hải Thần trở lên tấn công mục tiêu này.

Hồn Kỹ 2: Khi BTT sống sót, mỗi tầng Chúc Phúc Hải Thần trên người phe ta sẽ tăng thêm tương đương 30% ATK ban đầu của BTT. Khi bắt đầu hiệp, BTT thi triển cho 2 người số tầng Chúc Phúc Hải Thần ít nhất thêm 1 tầng trong 3 hiệp.

Hồn Kỹ 3: Gây150% ATK và có 30% thi triển 1 tầng Chúc Phúc Hải Thần trong 3 hiệp cho 1 đồng đội có ít tầng nhất.

Hồn Kỹ 4: BTT thi triển 2 hiệp Hải Thần Lĩnh Vực, trong thời gian này ATK toàn thể phe ta tăng 60%, ST không phải Ám Khí của toàn thể địch phải chịu tăng 60%.

Hiệu quả đặc biệt:

Hải Thần Nguyền Rủa: Hiệu quả giảm ích, không thể xua tan. Mỗi 2 tầng sẽ giảm của mục tiêu 1 Hồn Lực tối đa, cộng dồn tối đa 6 tầng.

Hải Thần Uy Nhiếp: Hiệu quả đặc biệt, toàn thể địch mỗi khi có 1 tầng Hải Thần Nguyền Rủa, ST nhận phải tăng lên. Kết thúc hiệp, xóa tất cả trạng thái bản thân gây ra. Trạng thái này trong 1 trận, với cùng 1 mục tiêu tối đa dùng 1 lần.

Chúc Phúc Hải Thần: Hiệu quả tăng ích, mỗi 2 tầng sẽ tăng cho mục tiêu 1 Hồn Lực tối đa, cộng dồn tối đa 6 tầng.

Mời Chiến: Hiệu quả Truy Kích, khi bản thân tấn công sẽ mời đồng đội công thường thêm 1 lần với ngẫu nhiên 1 địch chịu ST, hiệu quả Truy Kích không thể kích hoạt các hiệu quả Truy Kích khác.

Hải Thần Lĩnh Vực: Toàn thể phe ta tăng ST, toàn thể địch chịu ST tăng. Trong thời gian mở và duy trì, toàn sân Chúc Phúc Hải Thần/Hải Thần Nguyền Rủa và trạng thái do BTT gây ra, xóa tất cả trạng thái do người chơi khác tạo ra cho đồng đội này.

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ